Oferta

W kancelari Tax-Pat oferujemy pełną pomoc prawną w sprawach własności przemysłowej.

Oferta obejmuje:

  • reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznych;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków;
  • pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
  • prowadzenie spraw spornych;
  • utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, obsługa prawna w zakresie umów licencyjnych, umów przeniesienia prawa;
  • wycena wartości materialnych i prawnych;
  • wycena wartości znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczego