Wzór użytkowy

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

  • konsultacje, porady prawne
  • badania czystości rejstrowej
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych
  • redagowanie opisów wzorów użytkowych
  • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
  • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
  • pomoc przy naruszeniu praw

wiecej o wzorach użytkowych kliknij