Wzory Przemysłowe

Wyjaśnienie – pojęcie z pogranicza prawa własności intelektualnej i sztuki użytkowej. Wzornictwo przemysłowe jest działalnością twórczą, której celem jest określenie zewnętrznych cech przedmiotów wytwarzanych przemysłowo, które to cechy określają strukturalne i funkcjonalne relacje, jakie dany wzór przemysłowy czynią całością spójną, i to zarówno z punktu widzenia producenta, jak i użytkownika.

Procedura zgłoszeniowa  wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji obejmuje:

 • sprawdzenie nowości wzoru użytkowego
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Patentowym RP,
 • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RP w trakcie procesu rejestracji.
  Sprawdzenie nowości prowadzone są w celu uzyskania pewności, że dany wzór przemysłowy nie jest elementem istniejącego przed zgłoszeniem do ochrony stanu techniki. Na wzór przemysłowy, może być udzielone prawo z rejestracji jeśli prezentuje on sobą nowa i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornametację.
  Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej  obejmuje:

  • podanie, w tym:  wniosek o udzielenie prawa ochronnego,
  • opis wzoru ujawniający jego istotę,
  • rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wzoru,

  Procedura rejestracyjna obejmuje:

  • nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
  • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego zgodnie z Tabelą opłat przed UP
  • publikację zgłoszonego wzoru w Biuletynie Urzędu Patentowego (po rejstracji),
  • 6 miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie, co do przeciwwskazań do udzielenia prawa ochronnego,
  • procedurę badawczą  Urzędu Patentowego w celu ustalenia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego,
  • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
  • wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony zgodnie z Tabelą opłat przed UP

   Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

     Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem badań patentowych i/lub (po ich pozytywnym wyniku) opracowaniem i zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, możecie Państwo wypełnić formularz Zlecenia i przesłać go faksem lub pocztą.