Biegły sądowy

W kancelarii Tax-Pat oferujemy:

  • konsultacje, porady prawne
  • wydawanie ekspertyz sądowych w sprawach o naruszenie praw własności
  • występowanie jako biegły podczas spraw spornych