Wzory Użytkowe

Wyjaśnienie – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobu o cechach wzoru użytkowego.

Procedura zgłoszeniowa  wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego obejmuje:

 • sprawdzenie nowości wzoru użytkowego
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Patentowym RP,
 • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RP w trakcie procesu rejestracji

  Sprawdzenie nowości prowadzone są w celu uzyskania pewności, że dany wzór użytkowy jest nowy , tzn. nie jest elementem istniejącego przed zgłoszeniem do ochrony stanu techniki. Wzór użytkowy, który może podlegać ochronie musi prezentować sobą nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.Wzór użytkowy, który może podlegać ochronie musi prezentować sobą nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
  Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej
    obejmuje:

  • podanie, w tym:  wniosek o udzielenie prawa ochronnego,
  • zastrzeżenie lub zastrzeżenia,
  • rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wzoru,
  • skrót opisu.

  Procedura rejestracyjna obejmuje:

  • nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
  • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego zgodnie z Tabelą opłat przed UP
  • publikację zgłoszonego wzoru w Biuletynie Urzędu Patentowego (po 18 miesiącach od daty zgłoszenia),
  • 6 miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie, co do przeciwwskazań do udzielenia prawa ochronnego,
  • procedurę badawczą  Urzędu Patentowego w celu ustalenia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego,
  • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
  • wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony zgodnie z Tabelą opłat przed UP

    Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

     Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem badań patentowych i/lub (po ich pozytywnym wyniku) opracowaniem i zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, możecie Państwo wypełnić formularz Zlecenia i przesłać go faksem lub pocztą.