Wzory przemysłowe

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

  • konsultacje, porady prawne
  • badania czystości rejstrowej
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych
  • redagowanie opisów wzorów przemysłowych
  • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
  • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
  • pomoc przy naruszeniach praw

wiecej o wzorach przemysłowych kliknij