Znaki Towarowe

Wyjaśnienie – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

 

Procedura zgłoszeniowa  znaku towarowego w celu uzyskania ochrony obejmuje:

 • badanie zdolności rejestrowej,
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Patentowym RP,
 • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RP w trakcie procesu rejestracjiBadanie zdolności rejestrowej prowadzone jest w celu uzyskania pewności, że dany znak towarowy jest nowy, tzn. nie korzysta z ochrony, lub nie został zgłoszony na rzecz innej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. Przeprowadzając takie badania uniknie się niepotrzebnych kosztów, związanych z wniesioną opłatą za zgłoszenie, gdyby okazało się, że na dany znak towarowy nie może być udzielone prawo ochronne. Zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
  Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej  obejmuje:
 • podanie, w tym:  wniosek o udzielenie prawa ochronnego,
 • opis znaku,
 • wykaz towarów i usług,
 • rysunek znaku graficznego.Procedura rejestracyjna obejmuje:
  • nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
  • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego zgodnie z Tabelą opłat przed UP
  • publikację zgłoszonego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego (po 3 miesiącach od zgłoszenia),
  • 6 miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie, co do przeciwwskazań do udzielenia prawa ochronnego,
  • procedurę badawczą  Urzędu Patentowego w celu ustalenia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego,
  • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
  • wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony zgodnie z Tabelą opłat przed UP

   Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

     Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem badań patentowych i/lub (po ich pozytywnym wyniku) opracowaniem i zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, możecie Państwo wypełnić formularz Zlecenia i przesłać go faksem lub pocztą.