Patenty

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania czystości patentowej
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków
 • redagowanie opisów patentowych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniu praw

wiecej o patentach kliknij

Wzór użytkowy

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania czystości rejstrowej
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych
 • redagowanie opisów wzorów użytkowych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniu praw

wiecej o wzorach użytkowych kliknij

Wzory przemysłowe

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania czystości rejstrowej
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych
 • redagowanie opisów wzorów przemysłowych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniach praw

wiecej o wzorach przemysłowych kliknij

Znaki towarowe

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania zdolności rejstrowej oznaczeń
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych krajowych, wspólnotowych i zagranicznych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniu praw

wiecej o znakach towarowych kliknij

Oferta

W kancelari Tax-Pat oferujemy pełną pomoc prawną w sprawach własności przemysłowej.

Oferta obejmuje:

 • reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków;
 • pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
 • prowadzenie spraw spornych;
 • utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, obsługa prawna w zakresie umów licencyjnych, umów przeniesienia prawa;
 • wycena wartości materialnych i prawnych;
 • wycena wartości znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczego