Wzory przemysłowe

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania czystości rejstrowej
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych
 • redagowanie opisów wzorów przemysłowych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniach praw

wiecej o wzorach przemysłowych kliknij

Znaki towarowe

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania zdolności rejstrowej oznaczeń
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych krajowych, wspólnotowych i zagranicznych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniu praw

wiecej o znakach towarowych kliknij