Wzór użytkowy

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania czystości rejstrowej
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych
 • redagowanie opisów wzorów użytkowych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniu praw

wiecej o wzorach użytkowych kliknij

Wzory przemysłowe

W kancelarii Tax-Pat w ramach świadczonych usług oferujemy:

 • konsultacje, porady prawne
 • badania czystości rejstrowej
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych
 • redagowanie opisów wzorów przemysłowych
 • postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowanie opinii i ekspertyz prawnych
 • pomoc przy naruszeniach praw

wiecej o wzorach przemysłowych kliknij